O mnie

Strona główna / O mnie

Dr nauk med. Urszula Marciniak

Jestem absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłam  w 1982 roku. W 1990 r., po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu, uzyskałam II stopień specjalizacji z pediatrii. Kierownikiem mojej specjalizacji był Pan Prof. J. Zając. 
W 1999 r. zakończyłam, z wyróżnieniem, specjalizację w zakresie alergologii pod kierownictwem Pani Prof. M. Wrzyszcz.

W 1991 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Stężenie magnezu i wapnia w surowicy i krwinkach czerwonych u dzieci do 2 roku życia chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli”. Promotorem pracy był Pan Prof. J. Zając.

W latach 1985-2000 pracowałam jako asystent w III Katedrze i Klinice Pediatrii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2000 r. prowadzę Prywatny Gabinet Pediatryczno-Alergologiczny. Uczestniczyłam w licznych stażach szkoleniowych, kursach i zjazdach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.